Ikon för Rikstermbanken

uthållighet

svensk term: uthållighet
förklaring:

Hundens benägenhet att visa uthållighet i sina ansträngningar att få tag i ett oåtkomligt mindre föremål.

Uttryck som används inom Svenska Brukshundklubbens Mentaltest (MT).

se även:

MT

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014