Ikon för Rikstermbanken

tröskel

svenska termer: tröskel
tröskelvärde
definition:

gräns för när exempelvis ett beteende kommer till uttryck

anmärkning:

Tröskelvärde används även vid bedömning av polygena, fysiska egenskaper såsom höftledsdysplasi etc.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014