Ikon för Rikstermbanken

social kamplust

svensk term: social kamplust
förklaring:

Ingår ofta som moment i mentalbeskrivningar och avser då att ge en bild av hundens lust att kämpa med en motpart om ett föremål.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014