Ikon för Rikstermbanken

sensitisering

svensk term: sensitisering
definition:

process där hundens reaktion på ett stimulus ökar för varje exponering

anmärkning:

Motsatsen är habituering.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014