Ikon för Rikstermbanken

prägling

svensk term: prägling
definition:

process då unga djur lär sig av andra individers (normalt föräldrarnas) karaktäristiska beteenden

anmärkning:

Inlärningen sker tidigt i individens liv under en begränsad tidsperiod och är oåterkallelig.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014