Ikon för Rikstermbanken

positiv hälsning

svensk term: positiv hälsning
förklaring:

En positiv hälsning mellan hund och människa kännetecknas av avsaknad av rädsla, hotfullhet, undergivenhet och vilja att hävda sig hos hunden och upplevs ofta som glad och avspänd.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014