Ikon för Rikstermbanken

pendling

svensk term: pendling
förklaring:

När hunden vid en retning inte kan ”välja” mellan två ageranden i en situation. Det försätter hunden i en konflikt som ger upphov till pendlande beteenden, dvs. hunden växlar mellan t.ex. utforskande och flykt.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014