Ikon för Rikstermbanken

oacceptabelt beteende

svensk term: oacceptabelt beteende
förklaring:

En hund som under träning, tävling, prov, kurs eller annan aktivitet arrangerad av klubb agerar aggressivt eller hotfullt. Händelsen kan, via funktionär, rapporteras till SKK centralt. Följden blir vanligen en utredning och vid behov kan hunden testas av en av SKK särskilt utsedd person. Utifrån fallbeskrivning och testrapport avgörs om hunden fortsättningsvis får delta i SKK-organisationens aktiviteter. Detta inkluderar avel.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014