Ikon för Rikstermbanken

neoteni

svensk term: neoteni
definition:

bibehållande av juvenila (ungdoms) karaktärer hos könsmogna individer

anmärkning:

Gäller både fysiska och mentala egenskaper. Hos hund är detta en effekt av domesticeringen där det mänskliga urvalet har selekterat mot individer som hela livet visar lekfullhet och nyfikenhet med ofullständiga vuxenbeteenden kopplade till födoanskaffning, fortplantning/familjebildning och försvar.

engelsk term: arrested development
 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014