Ikon för Rikstermbanken

mentaldomare

svensk term: mentaldomare
definition:

person som under ett mentaltest bedömer och uppskattar hundens reaktioner utifrån den skala som tillämpas vid testet

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014