Ikon för Rikstermbanken

major gene

svensk term: major gene
definition:

gen som är den huvudsakliga orsaken till att en egenskap kommer till uttryck

anmärkning:

Hypotesen om förekomsten av major genes för exempelvis specifika mentala egenskaper är ett aktuellt forskningsområde.

engelsk term: major gene
 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014