Ikon för Rikstermbanken

kritisk period

svenska termer: kritisk period
känslig period
sensitiv period
definition:

period under en individs utveckling från nyfödd till vuxen som är särskilt betydelsefull för individens fortsatta liv och vars intryck blir bestående

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014