Ikon för Rikstermbanken

kastration

svensk term: kastration
definition:

operativt ingrepp där hunden görs infertil

anmärkning:

Vanligen är avsikten, företrädesvis när det gäller hanhundar, att påverka och förändra oönskade beteenden. Problembeteenden orsakade av rädslor hos hunden tenderar att förvärras efter kastration.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014