Ikon för Rikstermbanken

kamplust

svensk term: kamplust
förklaring:

Begreppet har flera innebörder beroende på verksamhet. Ibland sätts det samman med uthållighet och hundens vilja att nå sitt mål, ibland kännetecknar det hundens engagemang i kamp/konkurrenslekar med föremål.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014