Ikon för Rikstermbanken

jaktintresse

svensk term: jaktintresse
förklaring:

På en mentalbeskrivning beskriver termen hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet byte. I detta sammanhang tycks detta vara relaterat till egenskapen ”lekfullhet” och inte ett säkert mått på hundens intresse för att jaga efter levande vilt.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014