Ikon för Rikstermbanken

instinktshandling

svensk term: instinktshandling
definition:

beteende som är genetiskt programmerat och utlöses av en s.k. nyckelretning

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014