Ikon för Rikstermbanken

flyktbeteende

svensk term: flyktbeteende
förklaring:

Flyktbeteende vid rädsla kan visas i olika hög grad och benägenheten att fly kan vara olika svår att övervinna. Beteendet syftar till att öka avståndet mellan hund och retning genom att hunden förflyttar sig bortåt.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014