Ikon för Rikstermbanken

drift

svensk term: drift
förklaring:

Ett begrepp som är vetenskapligt är svårdefinierat och därför sällan används. Det baseras i huvudsak på medfödda beteendefunktioner som jaktdrift, fortplantningsdrift och liknande. Uttrycket används numera lekmannamässigt inom vissa kretsar i hundvärlden för att beskriva hundens yttringar i olika beteendesekvenser.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014