Ikon för Rikstermbanken

dominanshierarki

svensk term: dominanshierarki
definition:

socialt mönster bland djur som lever i mer stadigvarande grupper, där en eller några individer dominerar andra

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014