Ikon för Rikstermbanken

blockering

svensk term: blockering
förklaring:

En mental blockering kan uppstå hos en hund om den i en trängd situation blir så stressad att den inte kan agera överhuvudtaget. Hunden blir då helt passiv. Blockeringar kan också ses vid tillräckligt starka retningar, då retningen utestänger all annan påverkan och hunden blir ”omöjlig” att få kontakt med.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014