Ikon för Rikstermbanken

bitbeteende

svensk term: bitbeteende
användningsområde: i BPH-beskrivningen
definition:

hundens benägenhet att använda tänderna för att få motparten att avlägsna sig eller upphöra med hantering

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014