Ikon för Rikstermbanken

beskrivare

svenska termer: beskrivare
mentalbeskrivare
förklaring:

person som under en mentalbeskrivning beskriver och uppskattar hundens reaktioner utifrån den skala som tillämpas vid beskrivningen

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014