Ikon för Rikstermbanken

avelsindex för mentala egenskaper

svensk term: avelsindex för mentala egenskaper
förklaring:

Skattning av avelsvärden innebär att man förutom en individs eget resultat ifråga om en egenskap även tar hänsyn till familjebilden. Skattning av avelsvärden för olika egenskaper är ett etablerat verktyg inom husdjursaveln. Svenska Kennelklubben har infört avelsindex för höftleder och armbågsleder för fem raser. Inom collierasen bedrivs just nu ett forskningsprojekt där man arbetar med en modell för att räkna ut avelsindex för hundars mentala egenskaper. Till grund för projektet ligger Mentalbeskrivning Hund, MH.

se även:

MH

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014