Ikon för Rikstermbanken

arvbarhet

svensk term: arvbarhet
förklaring:

Hur stor del av en egenskap, fysisk eller psykisk, hos ett föräldradjur som kan förväntas nedärvas till avkomman.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014