Ikon för Rikstermbanken

ambivalent beteende

svensk term: ambivalent beteende
förklaring:

Kan uppstå hos hunden när en retning ger upphov till en motivationskonflikt och hunden därför kommer att växla mellan olika beteenden. Det kan handla om exempelvis flykt parallellt med hotbeteende och lekinviter vid möte med en okänd hund.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014