Ikon för Rikstermbanken

överslagshandling

svensk term: överslagshandling
definition:

beteende som kommer till uttryck när hunden upplever en konflikt mellan två retningar (motivationer) och inte förmår välja ett adekvat beteende

anmärkning:

Ofta visar sig en överslagshandling som ett kroppsvårdande beteende, t.ex. att klia sig.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Mentalitet – ordlista | 2014