Ikon för Rikstermbanken

släppt är släppt

svensk fras: släppt är släppt
förklaring:

Har man flyttat och släppt en pjäs har man gjort sitt drag och det är motståndarens tur.

 
källa: Sveriges Schackförbund, SSF: Liten schackordlista