Ikon för Rikstermbanken

schacknotation

svenska termer: schacknotation
schackspråket
förklaring:

Schackbrädet har ett koordinatsystem som ger varje ruta ett namn. Därmed kan partier följas i skrift genom att spelarna skriver ner sina drag i schackprotokoll.

se även:
 
källa: Sveriges Schackförbund, SSF: Liten schackordlista