Ikon för Rikstermbanken

ratingtal

svensk term: ratingtal
förklaring:

I schackvärlden har man ett system för att ranka spelare med hjälp av ett ratingtal. När två spelare möts i ett långparti och den ene vinner partiet, får han eller hon, ett antal poäng som adderas till ratingtalet. Förloraren av partiet blir av med motsvarande poäng.

 
källa: Sveriges Schackförbund, SSF: Liten schackordlista