Ikon för Rikstermbanken

totalindex

svenska termer: totalindex
generalindex
definition:

mått på den allmänna börsutvecklingen

 
källa: Aktiespararna: Ordlista