Ikon för Rikstermbanken

split

svenska termer: split
aktieuppdelning
definition:

det att en aktie delas upp på flera aktier

 
källa: Aktiespararna: Ordlista