Ikon för Rikstermbanken

soliditet

svensk term: soliditet
förklaring:

Det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista