Ikon för Rikstermbanken

säljoption

svensk term: säljoption
definition:

värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (till exempel en aktie) till ett visst bestämt pris

 
källa: Aktiespararna: Ordlista