Ikon för Rikstermbanken

riktad emission

svensk term: riktad emission
definition:

nyemission som riktas mot en viss grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna

 
källa: Aktiespararna: Ordlista