Ikon för Rikstermbanken

reavinst

svenska termer: reavinst
realisationsvinst
definition:

vinst som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar

anmärkning:

Den som yrkesmässigt bedriver handel med tillgångar redovisar i stället en rörelsevinst.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista | 2009