Ikon för Rikstermbanken

reaförlust

svenska termer: reaförlust
realisationsförlust
definition:

förlust som uppstår vid försäljning av värdepapper eller andra tillgångar

 
källa: Aktiespararna: Ordlista