Ikon för Rikstermbanken

placerarindex

svensk term: placerarindex
förklaring:

Index där alla aktier har samma vikt, en förändring för ett företag med lågt börsvärde får samma påverkan som förändringen för ett stort företag.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista