Ikon för Rikstermbanken

penningmarknadsfond

svensk term: penningmarknadsfond
definition:

fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid

 
källa: Aktiespararna: Ordlista | 2009