Ikon för Rikstermbanken

obligationsfond

svensk term: obligationsfond
definition:

fond med placeringar i räntebärande värdepapper med längre löptid

 
källa: Aktiespararna: Ordlista