Ikon för Rikstermbanken

konvertibelt skuldebrev

svenska termer: konvertibelt skuldebrev
konvertibel subst. 
definition:

räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att byta ut sin fordran mot aktier i företaget till en i förväg bestämd kurs

 
källa: Aktiespararna: Ordlista