Ikon för Rikstermbanken

kontantemission

svensk term: kontantemission
definition:

nyemission där aktieägarna tillför pengar i motsats till apportemission

 
källa: Aktiespararna: Ordlista | 2009