Ikon för Rikstermbanken

klagomålsansvarig

svensk term: klagomålsansvarig
definition:

den person som alla banker och fondkommissionärer är skyldiga att ha för att hantera klagomål från kunder

 
källa: Aktiespararna: Ordlista