Ikon för Rikstermbanken

köpoption

svensk term: köpoption
definition:

värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tid köpa något (till exempel en aktie) till ett i förväg bestämt pris

 
källa: Aktiespararna: Ordlista