Ikon för Rikstermbanken

index

svensk term: index
definition:

jämförelsetal som anger utvecklingen (till exempel för aktier) i förhållande till en basdag (starttidpunkt) som i allmänhet har värdet 100

 
källa: Aktiespararna: Ordlista