Ikon för Rikstermbanken

genomsnittsmetoden

svensk term: genomsnittsmetoden
förklaring:

Vid beräkning av reavinst (reaförlust) vid en aktieförsäljning används det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier av samma slag om de anskaffats till olika pris.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista | 2009