Ikon för Rikstermbanken

finansiellt instrument

svenska termer: finansiellt instrument
instrument
definition:

avtal som ger upphov till en finansiell tillgång och skuld

exempel:

Aktie, andel i värdepappersfond, obligation eller option.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista | 2009