Ikon för Rikstermbanken

emissionsprospekt

svenska termer: emissionsprospekt
prospekt
definition:

handling som ska ge aktieägarna beslutsunderlag för att avgöra om de vill delta i emissionen

 
källa: Aktiespararna: Ordlista