Ikon för Rikstermbanken

dubbelbeskattning

svensk term: dubbelbeskattning
förklaring:

När ett företags vinst beskattas i flera led innan aktieägaren kan använda beloppet.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista