Ikon för Rikstermbanken

bolagsstämma

svensk term: bolagsstämma
definition:

sammanträde med aktieägarna i ett bolag

anmärkning:

Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista