Ikon för Rikstermbanken

blandfond

svensk term: blandfond
definition:

fond som innehåller aktier och räntebärande placeringar

 
källa: Aktiespararna: Ordlista